Palvelumme

Kehityskonsultointi

Ratkaisuja operatiivisen toiminnan, turvallisuuden ja laadun kehittämiseksi

Tutkimukset & suunnitelmat

Soveltuvuusarvioita, analysointia, suunnitelmia ja auditointeja erityisesti kemian- ja öljyalalle

Koulutus

Koulutuspalveluita: esimieskoulutukset, turvallisuus-, laatu- ja operatiivisen toiminnan kehitys

Vuokrajohtaminen

Tarjoamme vuokrajohtamispalveluita operatiivisen toiminnan, turvallisuuden ja laadun kehittämiseen

LYHYESTI MEISTÄ

Hablexe Oy Ab:n palvelut ovat yhdistelmä laatua, turvallisuutta, johtamista sekä edellisten kehittämistä.  Ammattitaitomme perustuu yli kymmenen vuoden kokemukseen kansainvälisessä kemikaali- ja öljyliiketoiminnassa. Tehtäväkenttäämme ovat olleet:

  • operatiivisen toiminnan johtaminen sekä tehostaminen
  • IT-pohjaisten järjestelmien käyttöönotto (laadunhallinta, kunnossapito, turvallisuus)
  • toimintojen ohjeistaminen yritys- sekä kansallisella tasolla (sisäiset ohjeet sekä SFS-standardit)
  • auditoinnit, analysointi ja toiminnan mittarointi
  • investointiprojektien suunnittelu ja toteutukset
  • pitkäjänteinen strateginen liiketoiminnan kehittäminen
  • kouluttaminen

Yrityksellä on hyvät suhteet alan yrityksiin sekä viranomaisiin. Toimintamme lähtökohtana on aina asiakastyytyväisyys. 

Ota yhteyttä

Hablexe Oy Ab, Kanahaukantie 15, Siltakylä 49220
+ 358 40 6700 105