PALVELUT

LAATU, YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Kehitys- ja koulutuspalveluitamme laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen parissa

 • Laatujärjestelmien käyttöönotto ja ylläpito
 • Viranomaislupien anominen
 • Turvallisuusselvitykset, toimintaperiaateasiakirjat
 • Öljyntorjunta – ja pelastussuunnitelmat
 • ADR/RID turvallisuusneuvonantajapalvelut
 • Jatkuvuussuunnitelmat
 • Riskiarviot

VUOKRAJOHTAMINEN

Tarjoamme vuokrajohtajapalveluita operatiivisen toiminnan, laadun, ympäristön, turvallisuuden ja projektijohtamisen tehtäviin. Palveluista on asiakkaille selkeitä etuja:

 • vuokrajohtajuus on kustannustehokas resurssi määräaikaisiin tarpeisiin
 • tavoitteet voidaan asettaa hyvinkin vaativiksi
 • resurssi tuo yrityksellä lisää henkistä pääomaa sekä energiaa ja vapauttaa omia resursseja muihin tehtäviin
 • resurssi on käytössä vain määräajan ja saatavilla hyvin lyhyelläkin varoitusajalla

PEREHDYTYSPALVELUT

Tarjoamme apua perehdyttämiseen  palvelumme avulla:

 • Vierailijaperehdytykset
 • Henkilökunnan perehdytykset / opastukset
 • Urakoitsijaperehdytykset

Tutustu täältä lisää Opastus.fi -palveluumme.

KYSELYT JA KARTOITUKSET

Teemme asiakkaidemme puolesta kyselyitä ja kartoituksia.

 • Laatu- ja turvallisuuskulttuurikartoitukset
 • Johtamis- ja esimiesarviot
 • Asiakastyytyväisyysmittaukset
 • Palautejärjestelmät
 • Auditoinnit

KUNNOSSAPITO- JA INVESTOINTIPROJEKTIT

Kehitys- ja koulutuspalveluita kunnossapito- sekä projektijohtamiseen

 • Ennakoivan kunnossapidon kehittäminen
 • Kunnossapidon kriittisyystarkastelut
 • Investointiprojektien suunnittelu ja johtaminen