PALVELUT

LAATU, YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS 

 

Kehitys- ja koulutuspalveluitamme laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen parissa

 

 • Laatujärjestelmien käyttöönotto ja ylläpito
 • Viranomaislupien anominen
 • Turvallisuusselvitykset, toimintaperiaateasiakirjat
 • Öljyntorjunta – ja pelastussuunnitelmat
 • ADR/RID turvallisuusneuvonantajapalvelut
 • Jatkuvuussuunnitelmat
 • Riskiarviot

KUNNOSSAPITO JA INVESTOINTIPROJEKTIT

 

Kehitys- ja koulutuspalveluita kunnossapito- sekä projektijohtamiseen 

 

 • Ennakoivan kunnossapidon kehittäminen
 • Kunnossapidon kriittisyystarkastelut
 • Investointiprojektien suunnittelu ja johtaminen

VUOKRAJOHTAMINEN

 

Tarjoamme vuokrajohtajapalveluita operatiivisen toiminnan, laadun, ympäristön, turvallisuuden ja projektijohtamisen tehtäviin. Palveluista on asiakkaille selkeitä etuja:

 

 • vuokrajohtajuus on kustannustehokas resurssi määräaikaisiin tarpeisiin
 • tavoitteet voidaan asettaa hyvinkin vaativiksi
 • resurssi tuo yrityksellä lisää henkistä pääomaa sekä energiaa ja vapauttaa omia resursseja muihin tehtäviin
 • resurssi on käytössä vain määräajan ja saatavilla hyvin lyhyelläkin varoitusajalla

KYSELYT JA KARTOITUKSET

 

Teemme asiakkaidemme puolesta kyselyitä ja kartoituksia.

 

 • Laatu- ja turvallisuuskulttuurikartoitukset
 • Johtamis- ja esimiesarviot
 • Asiakastyytyväisyysmittaukset
 • Palautejärjestelmät
 • Auditoinnit